Rapida Money Pożyczka z Gwarantem

Rapida – szybkie pożyczki na wysokie kwoty bez BIK?
Dla wielu osób kredyty bankowe są niedostępne. Głównym powodem wcale nie jest niska zdolność kredytowa, a negatywna historia w BIK. Nie zamyka to jednak drogi do ubiegania się o wsparcie finansowe – z pomocą przychodzą firmy pozabankowe, takie jak Rapida. Czy każdy ma szansę na uzyskanie szybkiej pożyczki bez BIK? Zaraz wszystko stanie się jasne.
Firma Rapida doskonale zdaje sobie z potrzeb pożyczkobiorców. Dlatego w przeciwieństwie do instytucji bankowych udziela pożyczek właściwie każdemu, kto potrzebuje szybkiego wsparcia finansowego. 

Szybkie pożyczki z gwarantem – na czym to polega?
Rapida proponuje szybkie pożyczki w ciągu 24 godzin nawet wtedy, gdy pożyczkobiorca nie ma dobrej historii w BIK, np. w przeszłości miał problem z terminową spłatą zobowiązania itp. Warunkiem jest jednak znalezienie Gwaranta – osoby, która podejmie się regulowania należności wówczas, gdy pożyczkobiorca przestanie spłacać należność. 

Gwarantem może być osoba, która:
- spełnia kryterium wiekowe – ma od 25 do 75 lat
- wyrazi zgodę na poręczenie.
Nie musi to być wyłącznie członek rodziny. Równie dobrze może to być przyjaciel, kolega, znajomy z pracy, sąsiad. Słowem – stopień powiązania dla firmy Rapida nie ma żadnego znaczenia.
W związku z tym, że pożyczkodawca wymaga osoby Gwaranta, wypłata środków następuje na jego rachunek bankowy, a następnie przekazywana na konto pożyczkobiorcy. Takie rozwiązanie – dość nowatorskie – ma swoje uzasadnienie. Nie chodzi bowiem o to, by skomplikować proces przyznawania pieniędzy. Istotą jest bowiem zmniejszenie ryzyka wyłudzenia pożyczki. Pożyczkodawca wpłacający środki na konto bankowe Gwaranta ma pewność, że jest on w pełni świadomy swoich obowiązków. 

Kto może otrzymać pożyczkę w Rapida?
Pożyczkodawca ubiegający się o wsparcie finansowe w Rapida, musi spełnić kilka głównych kryteriów:

- mieć od 18 do 75 lat
- mieć status rezydenta Polski
- nie może być w trakcie postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
- mieć warunki finansowe do pokrycia zaciągniętego zobowiązania
- uzyskać zgodę gwaranta – wnioski bez poręczyciela są odrzucane. 
Warto przy tym podkreślić, że akceptowane są dochody nie tylko z umowy o pracę, ale również umów cywilnoprawnych czy uzyskiwane na podstawie samozatrudnienia.

Na czym polega odpowiedzialność gwaranta?
Jeżeli pożyczkobiorca terminowo spłaca swoje zobowiązanie, gwarant pozostaje w cieniu. Dopiero wtedy, gdy pożyczkobiorca przestaje regulować należność – z jakiegokolwiek powodu – obowiązkiem gwaranta jest spłata zaległej raty. Dotyczy to jednak nie tylko jednorazowych incydentów, ale również poważnych problemów ze spłatą wynikających m.in. z ogłoszenia upadłości, pełnego bankructwa, śmierci. 

Pożyczki w Rapida – ile kosztuje ich zaciągnięcie?
Pożyczki Rapida pozwalają na uzyskanie wsparcia finansowego w szerokim zakresie kwotowym: od 2500 zł do nawet 25 000 zł. Płatność można rozłożyć na miesięczne raty – okres spłaty waha się w granicach od 12 do 60 miesięcy.

Koszt pożyczki uzależniony jest od kilku czynników:
- wysokości wnioskowanej kwoty
- okresu spłaty
- oprocentowania i innych pobieranych opłat.

Przykład 1. Załóżmy, że potrzebujesz 2500 zł na okres 12 miesięcy. Miesięczna rata wyniesie 295,36 zł. Całkowita kwota do spłaty to: 3544,31 zł. RRSO wynosi 97,3%.
Przykład 2.  Załóżmy, że potrzebujesz 8000 zł na okres 24 miesięcy. Miesięczna rata wyniesie 633,06 zł. Całkowita kwota do spłaty to: 15193,28 zł. RRSO wynosi 99,53%. 
Przykład 3. Załóżmy, że potrzebujesz 12 000 zł na okres 48 miesięcy. Miesięczna rata wyniesie 577,98 zł. Całkowita kwota do spłaty to: 27742,84  zł. RRSO wynosi 62,41%. 
Przykład 4. Załóżmy, że pożyczasz 25 000 zł na okres 60 miesięcy. Miesięczna rata wyniesie 996,30 zł. Całkowita kwota do spłaty to: 59777,97 zł. RRSO wynosi 50,59%. 

Jak wynika z powyższych przykładów: im dłuższy okres spłaty pożyczki, tym niższe RRSO. O ile jednak oprocentowanie jest stałe (10%), tak prowizja jest zmienna – wynosi nawet 100% kwoty pożyczki w skali całego okresu kredytowania. 

Jak ubiegać się o pożyczkę w Rapida?
Procedura wnioskowania o pożyczkę w Rapida odbywa się wyłącznie za pośrednictwem internetu. Podobnie jak w przypadku innych firm pozabankowych, pożyczkodawca musi złożyć wniosek. Podaje przy tym m.in. takie dane jak:
- kwota pożyczki
- okres pożyczki
- dane osobowe
- dane adresowe 
- wysokość miesięcznego dochodu
- wysokość miesięcznych wydatków.

Potem zachodzi konieczność wypełnienia informacji związanych z gwarantem. 
Jeżeli pożyczkodawca zaakceptuje wniosek, w ciągu 24 godzin wypłaca wnioskowane środki. 

Czy to się opłaca?
Pożyczki w Rapida są na pewno droższe niż kredyty bankowe, o czym świadczy RRSO. Czasami jednak jest to jedyna droga do uzyskania wsparcia finansowego, jeśli pożyczkobiorca nie ma dobrej historii w BIK lub ma całkowicie czystą kartę. 

Zaciągając taką pożyczkę, trzeba liczyć się z wszelkimi konsekwencjami. Należy mieć świadomość dość wysokich kosztów całkowitych. Jednak dzięki możliwości rozłożenia płatności na miesięczne raty, stają się one dużo przystępniejsze i nie stanowią dużego obciążenia budżetu.