Zaciąganie pożyczek pozabankowych jest znacznie łatwiejsze w porównaniu z ubieganiem się o kredyt w banku. Możliwość składania wniosku nie tylko w placówkach stacjonarnych, ale również przez internet rodzi wiele pytań – także tych związanych z bezpieczeństwem. Czy pożyczek pozabankowych trzeba się bać? Odpowiadamy.

Jak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK), każdego roku po pożyczki pozabankowe sięga średnio ok. 1,5 mln Polaków. Widać wyraźny wzrost zainteresowania tego rodzaju produktami bankowymi – jeszcze kilkanaście lat temu pożyczki kojarzyły się z lichwiarskimi opłatami. To jednak przeszłość, ponieważ wiele się w tym zakresie zmieniło – z korzyścią dla pożyczkobiorców. Obecnie zaciąganie szybkich pożyczek pozabankowych można uznać za bezpieczne.

Działalność firm pozabankowych pod większą kontrolą

Od 11 marca 2016 roku obowiązują znowelizowane przepisy zawarte w ustawie o nadzorze rynkiem finansowym i kredycie konsumenckim – aktach prawnych, które regulują nie tylko działalność banków, ale również firm pożyczkowych. W wyraźny sposób zmniejszyło to swobodę działalności takich podmiotów, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo pożyczkobiorców.

Zgodnie z przepisami, firma udzielająca pożyczek – także tzw. chwilówek zobowiązania jest do zgromadzenia wkładu własnego w wysokości minimum 200 tys. zł. Musi on być w całości pokryty wkładem pieniężnym – nie może zatem pochodzić z pożyczki, kredytu, emisji obligacji ani tym bardziej z nieudokumentowanych źródeł. Jednocześnie ustawa dała Komisji Nadzoru Finansowego możliwość prowadzenia weryfikacji działalności firm pozabankowych oraz wszczęcia postępowania wyjaśniającego w stosunku do podmiotów budzących wątpliwość. Pozabankowe firmy pożyczkowe mają natomiast obowiązek przedstawić wymagane dokumenty – utrudnianie postępowania może grozić karą finansową wynoszącą do 500 tys. zł.

Dla pożyczkobiorcy oznacza to większe bezpieczeństwo – ma pewność, że korzysta z usług wiarygodnych firm pozabankowych.

Koszty pożyczek z ustawowymi limitami

Przed wejściem w życie tzw. ustawy antylichwiarskiej, na rynku pożyczek pozabankowych panowała duża swoboda. Pożyczkodawcy samodzielnie określali wysokość kosztów, co pożyczki pozabankowe czyniło bardzo kosztowną formą wsparcia finansowego. W wielu przypadkach prowadziło to do tzw. spirali zadłużenia – sytuacji, w której pożyczkobiorca zaciągał kolejne zobowiązanie w celu spłaty poprzedniego.

Do tej pory limitowane były wyłącznie odsetki – ich wartość nie mogła być wyższa niż czterokrotność stopy lombardowej NBP w skali roku. Nie spowodowało to wyraźnego zmniejszenia kosztów – firmy pozabankowe miały pewną dowolność w zakresie ustalania wysokości prowizji i właśnie z tego żyły.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 11 marca 2016 roku, limitowane są nie tylko odsetki, ale również prowizje:

  • maksymalnie 25% kwoty pożyczki + 30% kwoty pożyczki w skali roku

  • wysokość prowizji nie może być wyższa niż kwota pożyczanego kapitału.

Jak koszty wyglądają w praktyce?

Przykład. Pożyczasz 1 tys. zł na okres 30 dni. 25% z 1 tys. zł to kwota wynosząca 250 zł. 30% od 1 tys. w skali 1 miesiąca to kwota 25 zł. Taka chwilówka będzie więc kosztować nie więcej niż 275 zł + odsetki.

Pożyczka internetowa a kwestie bezpieczeństwa

Nie należy także obawiać się pożyczek internetowych – oferowane przez wiarygodne firmy pozabankowe są w pełni bezpiecznie. Nie istnieje możliwość wyłudzenia chwilówki – dane pożyczkobiorcy są bowiem szczegółowo weryfikowane. Sam dowód osobisty nie wystarczy do potwierdzenia tożsamości – konieczne jest bowiem wykonanie specjalnego przelewu z własnego rachunku bankowego. Tylko wtedy, jeśli dane z formularza będą zbieżne z danymi otrzymanymi z banku, weryfikacja przebiegnie pozytywnie.

Jak zwiększyć bezpieczeństwo zaciąganych pożyczek pozabankowych?

Ustawodawca wprowadza wiele działań, które pozwalają na lepsze zabezpieczenie interesów klientów firm pozabankowych. Jednak i Ty możesz zwiększyć bezpieczeństwo zaciągania szybkich pożyczek. Co możesz zrobić?

  • Zapoznaj się z regulaminem i dokładnie czytaj zapisy umowy.

  • Unikaj korzystania z ofert firm pozabankowych, których wiarygodność budzi podejrzenia.

Jeżeli chcesz mieć pewność, że zaciągasz bezpieczną pożyczkę, skontaktuj się z nami. Internetowe Biuro Kredytowe pomoże nie tylko w doborze optymalnych parametrów wsparcia finansowego, ale wskaże także godne zaufania podmioty udzielające chwilówek.